Personeelsgebrek brengt noordelijke zorgsector in gevaar

Door Skipr Redactie | 18 April 2017

De zorg- en welzijnssector in Noord Nederland loopt gevaar door de groeiende krapte op de arbeidsmarkt. Het verwachte tekort aan hbo-verpleegkundigen in de regio kan oplopen tot bijna 8 procent van het aantal werkzame hbo-verpleegkundigen in 2015.

Eén en ander komt naar voren uit de publicatie ‘Arbeidsmarkt zorg en welzijn 2017’ van Zorgplein Noord. De meest kwetsbare functies zijn verpleegkundigen hbo (nu een tekort van 290 arbeidsplaatsen oplopend naar 540 in 2020) en doktersassistenten mbo 4 (nu een tekort van 30 tegen 180 in 2020).

De druk op het schaarse zorgpersoneel wordt verder vergroot door het groeiend aantal ouderen. Het aantal Noorderlingen van 75 jaar en ouder groeit de komende twintig jaar met meer dan 75 procent.

Werkagenda

Hoe voldoende en goed personeel aan te trekken is volgens Zorgplein Noord een vraag die zorg- en welzijnsaanbieders, onderwijs en zorginkopers (overheden en zorgverzekeraars) samen moeten beantwoorden. In de jaarlijkse arbeidsmarktverkenning doet Zorgplein Noord een voorzet in de vorm van een werkagenda.

De werkagenda voorziet onder meer in de Denktank Schaarste die werkt aan slimme oplossingen om de personele tekorten te verkleinen. Ook wil Zorgplein Noord samen met de betrokken organisaties het imago van de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en wijkverpleging verbeteren. In het regionale Zorgpact werken daarnaast zorg en welzijnsorganisaties, onderwijs en de (lokale) overheid samen aan een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs.

Skipr Redactie, "Personeelsgebrek brengt noordelijke zorgsector in gevaar", 18 april 2017. [pdf]

Verder lezen over de arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Noord-Nederland 2017 [pdf]