desinfectie

Patiëntveiligheid, een kwestie van goede reiniging en desinfectie

Tijdens het Hygiëneforum 2017 sprak zij over patiëntveiligheid met betrekking op goede reiniging en desinfectie vanuit de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Ook is er aandacht voor het belang van een goede infectiepreventie voor het welzijn van de patiënt én de enorme kostenbesparing die dit met zich meebrengt voor de samenleving. Langelaar, Merel. “Gezond vertrouwen. Patiëntveiligheid, een kwestie van goede reiniging en desinfectie” 10 oktober 2017.

Ga door met lezen